Over de kindregeling

De kindregeling is voor kinderen en jongeren die de problemen met de kinderopvangtoeslag van dichtbij meemaakten. Omdat hun ouders gedupeerd zijn. Je leest hier meer over de kindregeling.

Waarom is er een kindregeling?

Er zijn fouten gemaakt met de kinderopvangtoeslag. De regels werden fout of te streng toegepast. Hierdoor kregen ouders geen kinderopvangtoeslag meer. En moesten ze de toeslag die ze eerder hadden gekregen terugbetalen. Dat had nooit mogen gebeuren. De overheid wil deze fouten graag herstellen. Niet alleen voor de gedupeerde ouders. Maar ook voor kinderen van gedupeerde ouders. 

Door de gemaakte fouten hebben veel kinderen en jongeren moeilijke dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld stress. Of armoede. Ook werden kansen voor de toekomst kleiner. En soms gingen ouders uit elkaar. Om al deze kinderen en jongeren te helpen is de kindregeling gemaakt. Om ze een steuntje in de rug te geven. 

Lees hoe de kindregeling is gemaakt

Wat houdt de kindregeling in?

Samen met kinderen en jongeren van gedupeerde ouders is een plan gemaakt. Zij vertelden hoe ze écht geholpen willen worden. Om te herstellen. En om weer positief naar de toekomst te kijken. Op basis van dit plan is de kindregeling gemaakt. De kindregeling bestaat uit hulp op 3 onderdelen:

  1. Een geldbedrag
  2. Brede ondersteuning door de gemeente
  3. Aanvullende hulp

In deze video worden de 3 onderdelen uitgelegd.

Er volgt een beginanimatie met de tekst ‘kindregeling’.

Een vrouw met de naam Siham Raijoul verschijnt in beeld en staat voor een scherm waar de tekst ‘kindregeling’ op staat.

Er volgen animaties die mensen uitbeelden. 

Er volgt een tabel met bedragen die je krijgt als je recht hebt op een geldbedrag. 

 

De tabel zegt:

Ben je 0-5 jaar op 1 juli 2023? Dan krijg je 2.000 euro.

Ben je 6-11 jaar op 1 juli 2023? Dan krijg je 4.000 euro.

Ben je 12-14 jaar op 1 juli 2023? Dan krijg je 6.000 euro.

Ben je 15-17 jaar op 1 juli 2023? Dan krijg je 8.000 euro.

Ben je 18 jaar of ouder op 1 juli 2023? Dan krijg je 10.000 euro

 

Een tekstanimatie verschijnt met de tekst ‘Ondersteuning vanuit jouw gemeente’. 

Daarna volgt een tekst met ‘Brede ondersteuning’ in beeld om vervolgens over te gaan in de tekst ‘Kijk op de website van jouw gemeente’.

De tekst ‘Steunpunt toeslagen’ volgt in beeld met een aantal animaties die enveloppen, websites en tekstballonnen uitbeelden. 

Kindregelingvoorjou.nl volgt als eindanimatie. 

Misschien heb je er al over gehoord: De kindregeling.

Die is er speciaal voor jou.

De regeling is voor kinderen van wie de ouders of verzorgers erkend gedupeerd zijn.

Hierover hebben je ouders of verzorgers een brief gekregen.

Er zijn namelijk fouten gemaakt met de kinderopvangtoeslag.

En er is een grote kans dat ook jij hier veel last van hebt gehad...

en nu misschien nóg.

Daarom wil de overheid jou weer op weg helpen; met de kindregeling.

Dat is hulp speciaal voor jou.

Bij het maken van de regeling is gepraat met kinderen en jongeren.

Zij hebben hun verhaal verteld en aangegeven wat voor hulp ze nodig hebben.

Daar is goed naar geluisterd. 

Waar bestaat de kindregeling uit?

Je krijgt een geldbedrag.

Per leeftijdsgroep is een ander bedrag vastgesteld.

Heb je recht op de regeling?

Dan kun je in deze tabel zien hoeveel geld je krijgt.

Er wordt gekeken naar je leeftijd op 1 juli 2023.

Die is misschien anders dan op dit moment. 

Je krijgt dus een geldbedrag.

Misschien heb je er al over nagedacht hoe het geld jou kan helpen. 

De kinderen en jongeren die adviezen hebben gegeven over de kindregeling, gaven aan dat ze daar hulp bij kunnen gebruiken.  

Als jij dat ook fijn vindt, kijk dan naar de video financiële voorlichting. 

Wil je ondersteuning?

Daarvoor kan je bij jouw eigen gemeente terecht. 

Dat heet ‘brede ondersteuning’.

Dat is bijvoorbeeld hulp bij problemen op school of thuis.

Ben je 16 jaar of ouder dan kun je je zelfstandig aanmelden voor deze hulp van de gemeente.

Anders kan je dat met je ouders doen.

Wil je hulp?

Kijk dan op de website van jouw gemeente voor meer informatie over de brede ondersteuning en hoe je contact kunt opnemen.

Soms heet deze afdeling ‘Steunpunt Toeslagen’.

Maar misschien is dat bij jouw gemeente net even anders. 

Ook is er hulp om jezelf te ontwikkelen of hulp als je je rot voelt of ergens over wilt praten.

Je krijgt vanzelf een brief in de bus.

Hierin staat hoe je gebruik kunt maken van de kindregeling.

Heb je nu al iets gehoord waar je meer over wilt weten?

Of heb je brede ondersteuning nodig?

Kijk dan verder op deze site: kindregelingvoorjou.nl.

Wanneer heb je recht op de kindregeling?

De kindregeling is voor kinderen van vastgesteld gedupeerde ouders. Je hebt recht op de kindregeling in deze gevallen:

  1. Je ouder(s)/verzorger(s) zijn vastgesteld gedupeerd. Dit betekent dat je ouders een brief hebben gekregen. Die brief heet ‘Beschikking’. In die brief staat dat er fouten zijn gemaakt met hun kinderopvangtoeslag.
  2. Je valt binnen de leeftijdsgrens. Dat is als:
    • je op 1 januari 2005 maximaal 20 jaar oud was. Was je op 1 januari 2005 21 jaar of ouder? Dan heb je geen recht op de kindregeling.

    • en je bent geboren voor of uiterlijk op 5 november 2022. Ben je geboren na 5 november 2022? Dan heb je geen recht op de kindregeling.

Welk geldbedrag krijg je?

Je krijgt een geldbedrag. Hoeveel je krijgt, hangt af van je leeftijd. Kijk in de tabel hieronder naar je leeftijd. Daarnaast staat hoeveel geld je krijgt.

Hoe oud ben jij op 1 juli 2023?
Zoveel geld krijg jij
Je bent dan 0 – 5 jaarJe krijgt €2.000
Je bent dan 6 – 11 jaarJe krijgt €4.000
Je bent dan 12 – 14 jaarJe krijgt €6.000
Je bent dan 15 – 17 jaarJe krijgt €8.000
Je bent dan 18 jaar of ouderJe krijgt €10.000

Wanneer krijg je je geld?

Als je recht hebt op de kindregeling, krijg je vanzelf een brief. Die brief heet ‘Beschikking’. In de brief staat dat je geld krijgt. En wat je moet doen om het geldbedrag te ontvangen. Wanneer je de brief krijgt, hangt af van je leeftijd. En of je rekeningnummer al bekend is. In de planning staat uitgelegd wat de volgorde is. En kun je opzoeken wanneer jij je brief krijgt.

Bekijk de planning

Advies over jouw geld nodig?

Het geldbedrag dat je ontvangt, kan jou op verschillende manieren helpen. Wil je hierover nadenken, en wil je er misschien hulp bij? Die is er.

Bekijk welke hulp er is

Geldzorgen of schulden?

Heb je geldzorgen of schulden, klein of groot? Dan kan jouw gemeente met je meekijken naar wat mogelijk is.

Ben je 18 jaar of ouder en heb je problematische schulden? Dan kan je terecht bij je gemeente voor een aanvullend schuldhulpverleningsaanbod. Je gemeente helpt je bij het bieden van perspectief voor de toekomst en bij het aflossen van saneerbare schulden. Dat leggen jullie vast in een plan van aanpak.

Rekeningnummer doorgeven

Staat er in jouw brief dat je jouw rekeningnummer moet doorgeven? Dat kan hier. Het geldbedrag wordt dan binnenkort naar je overgemaakt.

Geef je rekeningnummer door

Rekeningnummer wijzigen

Staat er in je brief dat je je rekeningnummer kan wijzigen? En wil je dat? Doe dat dan hier. Zo krijg je het geldbedrag op het juiste rekeningnummer binnen.

Wijzig je rekeningnummer

Heb je nog vragen over de kindregeling?

Bel dan gratis met het serviceteam. Het telefoonnummer is 0800 – 2 358358. Je kunt ze bellen op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 20.00 uur. En op vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Direct naar de hulplijnen

Er is hulp. Voor nu en voor je toekomst.