Wanneer krijg je jouw brief?

Kinderen die recht hebben op de kindregeling krijgen vanzelf een brief. Op deze pagina staat de planning. Ook kun je hier lezen wat er precies in de brief staat. En welke informatie je nog meer krijgt.

Planning in 2023

Iedereen is verdeeld in leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroepen worden geïnformeerd in meerdere delen. En volgens een bepaalde volgorde. Hieronder staat in welke maand je een brief krijgt. Als er een precieze datum bekend is, staat dat erbij. Anders wordt die later bekend. Je ouder/verzorger krijgt 3 weken voor de vermelde datum een brief.

Kinderen van 18 jaar en ouder waarvan het rekeningnummer bekend is

 • De ene groep heeft de brief gekregen rond 1 maart 2023 en 8 maart 2023

 • De andere groep krijgt hun brief rond 14 april en 3 mei 2023.

Kinderen van 18 jaar en ouder waarvan het rekeningnummer niet bekend is

 • De ene groep heeft hun brief gekregen rond 8 maart 2023. 

 • De andere groep krijgt hun brief rond 14 april en 3 mei 2023. 

Kinderen van 0 tot en met 11 jaar en van 12 tot en met 17 jaar

 • Is je ouder/verzorger in 2019 of 2020 erkend als gedupeerde? Je krijgt je brief rond 16 februari 2023. 
 • Is je ouder/verzorger in januari 2021, februari 2021 of maart 2021 erkend als gedupeerde? Je krijgt je brief rond 29 maart 2023. 
 • Is je ouder/verzorger in de periode van april 2021 tot en met december 2021 erkend als gedupeerde? Je krijgt je brief rond 14 april of rond 3 mei en 18 mei 2023. 
 • Is je ouder/verzorger in 2022 erkend als gedupeerde? Je krijgt je brief rond 1 juni 2023. 

In het plaatje hierboven staat wanneer en wie een brief krijgt. De bolletjes laten zien op welk moment de brieven worden verstuurd. Elke kleur staat voor een leeftijdsgroep.

Hoe de planning is gemaakt

Bij het maken van de planning is uitgegaan van deze volgorde:

 1. Als eerste worden de kinderen van 18 jaar en ouder geïnformeerd waarvan het rekeningnummer bekend is. 
 2. Er wordt gekeken naar het moment wanneer de ouder/verzorger van het kind erkend is als gedupeerde. Kinderen van eerder erkend gedupeerde ouders gaan voor. Bijvoorbeeld: een ouder is erkend gedupeerd in 2020. Een andere ouder is erkend gedupeerd in 2022. Het kind van de erkende gedupeerde ouder uit 2020 gaat voor het kind van de erkend gedupeerde ouder in 2022. Dit geldt niet voor de kinderen van 18 jaar en ouder waarvan het bankrekeningnummer niet bekend is. 
 3. Kinderen jonger dan 18 jaar uit 1 gezin krijgen zoveel mogelijk tegelijk de informatie. Dat is het geval als ze op hetzelfde adres wonen. 

Het versturen van de brieven wordt zorgvuldig gedaan. Het gaat namelijk om veel kinderen. De brief wordt in groepen verstuurd. Die groepen worden steeds groter gemaakt. Zo krijgen de verschillende groepen sneller achter elkaar de brief. De planning op deze pagina wordt dan aangepast.

Bijzondere situaties

Sommige situaties vragen om extra aandacht. Bijvoorbeeld als:

 • Je in het buitenland woont
 • Je niet bij 1 van je ouders woont
 • Jouw adres niet bij ons bekend is
 • Het niet duidelijk is wie het ouderlijk gezag over jou heeft
 • Je ouders in een schuldentraject zitten
 • Jij een bewindvoerder hebt

Bij die situaties wordt in april, mei of juni 2023 contact opgenomen met de ouder/verzorger. Of met de bewindvoerder. Daarna ontvang je vanzelf een brief.

Wat er in de brief staat

Elke groep ontvangt een brief die aansluit bij de situatie. De inhoud van deze brieven is steeds hetzelfde. Zo gaat het per leeftijdsgroep:

Direct naar de hulplijnen

Er is hulp. Voor nu en voor je toekomst.