Privacyverklaring

Persoonsgegevens die je opgeeft op deze website, gebruikt Kindregelingvoorjou.nl alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën. Hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt, leggen wij uit in de Privacyverklaring van het Directoraat-generaal Toeslagen. Ook op de contactpagina van Informatie Rijksoverheid vind je informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Direct naar de hulplijnen

Er is hulp. Voor nu en voor je toekomst.